Darowizna - czy rozliczysz ją w zeznaniu podatkowym?

Darowizna to przekazanie części swojego majątku na wybrany przez siebie cel. Może być to przekazanie pieniędzy jaki towarów. Nie ma ona nic wspólnego z przekazaniem 1% podatku wynikającego z zeznania rocznego.

Możesz ją przekazać dowolnej osobie, firmie czy organizacji. Organizacja może być fundacją czy stowarzyszeniem. Nie musi mieć statusu OPP czyli organizacji pożytku publicznego (tak jak w przypadku przekazywania 1% podatku)

Jakie  są korzyści przekazania darowizny organizacjom określonym w przepisach?

Osoby fizyczne pomniejszą podstawę swojego opodatkowania o kwotę darowizny – nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu.

Osoby prawne pomniejszą podstawę swojego opodatkowania o kwotę darowizny – nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 10% dochodu.

  Komu i na jakie cele możesz przekazać darowiznę aby rozliczyć ją w zeznaniu?

  • organizacjom, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele zgodnie art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
  •  na cele kultu religijnego
  • na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi  /UWAGA- tylko osoby fizyczne!/
  • na cele kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz publicznym placówkom i centrom, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy

  Nie podlegają odliczeniu darowizny poniesione na rzecz:

  • osób fizycznych
  • osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

  Pamiętaj, że korzystając z odliczenia darowizny masz obowiązek wykazać w zeznaniu rocznym kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego.

  Pamiętaj, że przekazana darowizna musi być odpowiednio udokumentowana

  Inwentaryzacja

  Inwentaryzacja

  CZAS NA INWENTARYZACJĘ KPIR  Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 23.12.2019 w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów podatnik ma obowiązek na koniec roku sporządzić spis z natury i wycenić:   materiały i towary handlowe objęte spisem z natury według...

  Najważniejsze zmiany w podatkach 2021

  Najważniejsze zmiany w podatkach 2021

    Poniżej przegląd najważniejszych zmian podatkowych od 1 stycznia 2021 roku:  ryczałt od przychodów ewidencjonowanych   limit przychodów uprawniających do ryczałtu wzrośnie do 2 mln euro zniesienie ograniczenia dla wolnych zawodów takich jak np.: adwokaci,...

  ZUS – na co przekazywane są twoje składki?

  ZUS – na co przekazywane są twoje składki?

  ZUS. Nie ważne czy prowadzisz jednoosobową działalność czy jesteś na etacie czy twoja firma zatrudnia wielu pracowników. ZUS jest dobrze znaną ci instytucją do której odprowadzasz składki na ubezpieczenia. Ale właściwie jakie składki i w jakim celu? Składka zdrowotna...

  Formy prowadzenia działalności gospodarczej

  Formy prowadzenia działalności gospodarczej

  Zamierzasz założyć firmę? Do wyboru masz kilka form prowadzenia działalności. Różnią się one nie tylko odpowiedzialnością za zobowiązania czy formą reprezentacji, ale także opodatkowaniem  i formą prowadzenia księgowości. Jednoosobowa działalność gospodarcza -...

  Tarcza Antykryzysowa 2.0

  Tarcza Antykryzysowa 2.0

  Kolejna pomoc dla przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej 2.0 jest już dostępna. Jakie wprowadziła zmiany❓ Poniżej wybrane rozwiązania dla przedsiębiorców: ✅Zwolnienie ze składek ZUS dla firm zatrudniających do 49 pracowników ✅Koniec z limitem przychodów dla...

  Tarcza Antykryzysowa

  Tarcza Antykryzysowa

  Prezydent podpisał ustawę - tzw. TARCZĘ ANTYKRYZYSOWĄ. Zgodnie z przepisami, z wyjątkiem niektórych zapisów, wchodzi ona w życie w dniu dzisiejszym. Poniżej wybrane rozwiązania dla przedsiębiorców: ℹ️ ZUS MIKROPRZEDSIĘBIORCY ‼️brak składek ZUS przez 3 miesiące dla...

  Pracownicze Plany Kapitałowe – bliżej niż myślisz

    Ostatni, IV etap wdrażania PPK rozpocznie się 1 stycznia 2021 i obejmie  podmioty zatrudniające mniej niż 20 osób. Terminy zawarcia umów są następujące: umowa o zarządzanie PPK − do 23...

  Inwentaryzacja

  CZAS NA INWENTARYZACJĘ KPIR  Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 23.12.2019 w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów podatnik ma obowiązek na koniec roku sporządzić spis z natury...

  Najważniejsze zmiany w podatkach 2021

    Poniżej przegląd najważniejszych zmian podatkowych od 1 stycznia 2021 roku:  ryczałt od przychodów ewidencjonowanych   limit przychodów uprawniających do ryczałtu wzrośnie do 2 mln euro...

  Pracownicze Plany Kapitałowe – bliżej niż myślisz

  Ostatni, IV etap wdrażania PPK rozpocznie się 1 stycznia 2021 i obejmie  podmioty zatrudniające mniej niż 20 osób. Terminy zawarcia umów są następujące: umowa o zarządzanie PPK − do 23 kwietnia 2021...

  ZUS – na co przekazywane są twoje składki?

  ZUS. Nie ważne czy prowadzisz jednoosobową działalność czy jesteś na etacie czy twoja firma zatrudnia wielu pracowników. ZUS jest dobrze znaną ci instytucją do której odprowadzasz składki na...