Darowizna - czy rozliczysz ją w zeznaniu podatkowym?

Darowizna to przekazanie części swojego majątku na wybrany przez siebie cel. Może być to przekazanie pieniędzy jaki towarów. Nie ma ona nic wspólnego z przekazaniem 1% podatku wynikającego z zeznania rocznego.

Możesz ją przekazać dowolnej osobie, firmie czy organizacji. Organizacja może być fundacją czy stowarzyszeniem. Nie musi mieć statusu OPP czyli organizacji pożytku publicznego (tak jak w przypadku przekazywania 1% podatku)

Jakie  są korzyści przekazania darowizny organizacjom określonym w przepisach?

Osoby fizyczne pomniejszą podstawę swojego opodatkowania o kwotę darowizny – nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu.

Osoby prawne pomniejszą podstawę swojego opodatkowania o kwotę darowizny – nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 10% dochodu.

  Komu i na jakie cele możesz przekazać darowiznę aby rozliczyć ją w zeznaniu?

  • organizacjom, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele zgodnie art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
  •  na cele kultu religijnego
  • na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi  /UWAGA- tylko osoby fizyczne!/
  • na cele kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz publicznym placówkom i centrom, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy

  Nie podlegają odliczeniu darowizny poniesione na rzecz:

  • osób fizycznych
  • osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

  Pamiętaj, że korzystając z odliczenia darowizny masz obowiązek wykazać w zeznaniu rocznym kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego.

  Pamiętaj, że przekazana darowizna musi być odpowiednio udokumentowana

  Formy prowadzenia działalności gospodarczej

  Formy prowadzenia działalności gospodarczej

  Zamierzasz założyć firmę? Do wyboru masz kilka form prowadzenia działalności. Różnią się one nie tylko odpowiedzialnością za zobowiązania czy formą reprezentacji, ale także opodatkowaniem  i formą prowadzenia księgowości. Jednoosobowa działalność gospodarcza -...

  Tarcza Antykryzysowa 2.0

  Tarcza Antykryzysowa 2.0

  Kolejna pomoc dla przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej 2.0 jest już dostępna. Jakie wprowadziła zmiany❓ Poniżej wybrane rozwiązania dla przedsiębiorców: ✅Zwolnienie ze składek ZUS dla firm zatrudniających do 49 pracowników ✅Koniec z limitem przychodów dla...

  Tarcza Antykryzysowa

  Tarcza Antykryzysowa

  Prezydent podpisał ustawę - tzw. TARCZĘ ANTYKRYZYSOWĄ. Zgodnie z przepisami, z wyjątkiem niektórych zapisów, wchodzi ona w życie w dniu dzisiejszym. Poniżej wybrane rozwiązania dla przedsiębiorców: ℹ️ ZUS MIKROPRZEDSIĘBIORCY ‼️brak składek ZUS przez 3 miesiące dla...

  Kasa fiskalna online – kiedy musisz ją mieć?

  Kasa fiskalna online – kiedy musisz ją mieć?

  Prowadzisz sprzedaż na rzecz osób fizycznych lub rolników ryczałtowych? Przekroczyłeś limit zwalniający z obowiązku posiadania kasy fiskalnej lub prowadzisz działalność, która nie jest zwolniona z posiadania kasy fiskalnej bez względu na obrót? Masz obowiązek...

  Przedsiębiorca na zwolnieniu lekarskim

  Przedsiębiorca na zwolnieniu lekarskim

  Sezon chorobowy w pełni. Chorują dzieci, chorują pracownicy. Co będzie jeśli prowadzisz jednoosobową działalność a choroba nie ominie i ciebie? Jeśli w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej zachorujesz a wcześniej opłacałeś składkę na ubezpieczenie chorobowe,...

  Mały ZUS Plus. Dla kogo?

  Mały ZUS Plus. Dla kogo?

  Od 1 lutego zaczyna obowiązywać Mały ZUS Plus, który pozwoli niektórym przedsiębiorcom na płacenie obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne. Jeśli więc nie skorzystałeś z Małego ZUS ze względu na przekroczenie przychodu za 2019 rok, być może zakwalifikujesz się...

  Formy prowadzenia działalności gospodarczej

  Zamierzasz założyć firmę? Do wyboru masz kilka form prowadzenia działalności. Różnią się one nie tylko odpowiedzialnością za zobowiązania czy formą reprezentacji, ale także opodatkowaniem  i formą...

  Kontrole ZUS i KAS środków z Tarczy Antykryzysowej

  Wielu przedsiębiorców  skorzystało z pomocy jaką zaoferowało państwo  w związku z epidemią koronawirusa. Niestety jak się okazuje część z nich skorzystała z pomocy bezzasadnie, sztucznie obniżając...

  Skutki niezapłaconej faktury w podatku VAT i podatku dochodowym

  Kontrahent nie zapłacił Ci za fakturę? Ty  zapłaciłeś od sprzedaży VAT i podatek dochodowy? Ty nie zapłaciłeś faktury swojemu dostawcy? Odliczyłeś od niej VAT i ująłeś ją w kosztach uzyskania...

  Tarcza Antykryzysowa 2.0

  Kolejna pomoc dla przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej 2.0 jest już dostępna. Jakie wprowadziła zmiany❓ Poniżej wybrane rozwiązania dla przedsiębiorców: ✅Zwolnienie ze składek ZUS dla firm...

  Tarcza Antykryzysowa

  Prezydent podpisał ustawę - tzw. TARCZĘ ANTYKRYZYSOWĄ. Zgodnie z przepisami, z wyjątkiem niektórych zapisów, wchodzi ona w życie w dniu dzisiejszym. Poniżej wybrane rozwiązania dla przedsiębiorców:...