KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KSIĘGOWA, PODATKOWA I KADROWA

dla firm z całej Polski

 

KSIĘGOWOŚĆ

Świadczymy pełny zakres usług księgowych: 

h

Karta podatkowa

Ryczałt ewidencjonowany

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Księgi handlowe | Księgi Rachunkowe | Pełna Księgowość

Rozliczenie podatku VAT

v

Kontakt z Urzędami Skarbowymi | Urzędami Celnymi

i

Sporządzanie deklaracji podatkowych

d

Ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia

l

Sporządzanie sprawozdań finansowych | Raporty | Zestawienia

KADRY I PŁACE

Zapewniamy kompleksową obsługę pracowników:

sporządzanie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych

prowadzenie kartotek i akt osobowych pracowników

naliczanie wynagrodzeń

sporządzanie deklaracji do ZUS 

 zatrudnianie cudzoziemców, legalizacja pobytu 

nadzorowanie badań lekarskich oraz szkoleń BHP

rozliczenia podatku dochodowego od wynagrodzeń

wystawiania zaświadczeń

rozliczenie PFRON

bieżące doradztwo w sprawach pracowniczych

KSIĘGOWOŚĆ DLA BRANŻY MEDYCZNEJ

Wykonujesz swoje obowiązki na podstawie kontraktu lub prowadzisz działalność gospodarczą?

Nasza oferta jest dla Ciebie.

Posiadamy bogate doświadczenie w obsłudze pracowników służby zdrowia.

KSIĘGOWOŚĆ FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ 

Zapewniamy kompleksową obsługę organizacji pozarządowych w tym Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)
Obsługujemy Organizacje prowadzące działalność statutową jak również te prowadzące działalność gospodarczą. Zapewniamy poprawne rozliczanie działalności statutowych, dotacji, subwencji, grantów, 1% podatku.
Pomagamy przy sporządzania sprawozdań do Ministerstwa właściwego ze względu na działalność organizacji oraz innych wymaganych rozliczeń.

DORADZTWO GOSPODARCZE

Doradzamy na każdym etapie Twojej działalności. Poświęcimy Ci nieograniczoną ilość czasu aby kompleksowo rozwiązać Twój problem i wdrożyć właściwe rozwiązanie.

Zakładasz firmę? Nie wiesz jaką formę działalność wybrać? Czy powinieneś być podatnikiem VAT?
Prowadzisz firmę? Zastanawiasz się czy możesz zoptymalizować swoje rozliczenia?

Potrzebujesz doradztwa w konkretnym problemie?

Ta oferta jest dla Ciebie.