Najważniejsze zmiany w podatkach od 1 stycznia 2021

 

Poniżej przegląd najważniejszych zmian podatkowych od 1 stycznia 2021 roku:

 ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 

 • limit przychodów uprawniających do ryczałtu wzrośnie do 2 mln euro
 • zniesienie ograniczenia dla wolnych zawodów takich jak np.: adwokaci, notariusze, radcy prawni, doradcy podatkowi, księgowi, architekci, fizjoterapeuci, inżynierowie budownictwa, psychologowie i fizjoterapeuci.
 • obniżenie najwyższych stawek ryczałtu
 •  z 20% do 17% od przychodów uzyskiwanych w wolnych zawodach
 • z 17% do 15% od przychodów ze świadczenia niektórych usług, na przykład reklamowych, kulturalnych i rozrywkowych, architektonicznych i inżynierskich, finansowych i ubezpieczeniowych (innych niż świadczone w wolnych zawodach)
 • pozostałe stawki ryczałtu pozostają bez zmian

 najem firmowy

możliwość rozliczania opodatkowania najmu firmowego:

 • w formie ryczałtu ewidencjonowanego 8,5% lub 12,5% ( ryczałt od przychodów, brak możliwości rozliczenia kosztów)
 • w oparciu o skalę podatkową 17% lub 32%
 • podatkiem liniowym 19% niezależnie od dochodów

 Spółka komandytowa podatnikiem CIT

 

 • Spółka komandytowa zapłaci CIT od dochodów w wysokości 9% lub 19%
 • wspólnicy – osoby fizyczne zapłacą 19% lub wg skali 17% oraz 32%
 • nowe przepisy obowiązują od 01.01.2021 lub od 01.05.2021 na podstawie decyzji wspólników

 CIT estoński

 • przeznaczony dla firm, które wypracowany zysk przeznaczają na inwestycje nie wypłacając jednocześnie dywidendy
 • brak obliczania i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy
 • przeznaczony dla Sp. z o.o. oraz S.A. o przychodach rocznych poniżej 100 mln zł gdzie wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne
 • dochód opodatkowany dopiero w momencie przeznaczenia go na cele konsumpcyjne

 podatek cukrowy

 • czyli tzw. opłata cukrowa za napoje słodzone
 • płatnicy: sprzedawcy do punktów sprzedaży detalicznej, importerzy, producenci prowadzący sprzedaż detaliczną

 podatek od „małpek”

 • czyli podatek od sprzedaży alkoholu w opakowaniach mniejszych niż 300 ml
 • płatnikami będą podatnicy prowadzący obrót hurtowy

 kasy fiskalne online

 • Od 1 stycznia 2021 :
 • świadczenia usług związanych z wyżywieniem – wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo
 • świadczenia usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania
 • sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu.
 • Od 1 lipca 2021 roku 
 • fryzjerskich
 • kosmetycznych
 • budowlanych
 • w zakresie opieki medycznej przez lekarzy i lekarzy dentystów
 • prawniczych
 • związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Płaca minimalna

 • Umowa o pracę- 2800 zł brutto
 • Umowa zlecenia – 18,30 zł/h

 Obowiązek informowania ZUS o zawieraniu umów o dzieło

 • O zawarciu umowy o dzieło płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło zawiadamia ZUS, który prowadzi ewidencję tych umów
 • Nie informujemy o umowach:
 • zawartych z własnym pracownikiem
 • wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem
 • zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności
 • informację należy złożyć w ciągu 7 dni od zawarcia umowy

 CIT 9%

 • Limit uprawniający do skorzystania z 9% stawki CIT został podwyższony do 2 mln euro

 

Inwentaryzacja

Inwentaryzacja

CZAS NA INWENTARYZACJĘ KPIR  Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 23.12.2019 w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów podatnik ma obowiązek na koniec roku sporządzić spis z natury i wycenić:   materiały i towary handlowe objęte spisem z natury według...

ZUS – na co przekazywane są twoje składki?

ZUS – na co przekazywane są twoje składki?

ZUS. Nie ważne czy prowadzisz jednoosobową działalność czy jesteś na etacie czy twoja firma zatrudnia wielu pracowników. ZUS jest dobrze znaną ci instytucją do której odprowadzasz składki na ubezpieczenia. Ale właściwie jakie składki i w jakim celu? Składka zdrowotna...

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Zamierzasz założyć firmę? Do wyboru masz kilka form prowadzenia działalności. Różnią się one nie tylko odpowiedzialnością za zobowiązania czy formą reprezentacji, ale także opodatkowaniem  i formą prowadzenia księgowości. Jednoosobowa działalność gospodarcza -...

Tarcza Antykryzysowa 2.0

Tarcza Antykryzysowa 2.0

Kolejna pomoc dla przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej 2.0 jest już dostępna. Jakie wprowadziła zmiany❓ Poniżej wybrane rozwiązania dla przedsiębiorców: ✅Zwolnienie ze składek ZUS dla firm zatrudniających do 49 pracowników ✅Koniec z limitem przychodów dla...

Tarcza Antykryzysowa

Tarcza Antykryzysowa

Prezydent podpisał ustawę - tzw. TARCZĘ ANTYKRYZYSOWĄ. Zgodnie z przepisami, z wyjątkiem niektórych zapisów, wchodzi ona w życie w dniu dzisiejszym. Poniżej wybrane rozwiązania dla przedsiębiorców: ℹ️ ZUS MIKROPRZEDSIĘBIORCY ‼️brak składek ZUS przez 3 miesiące dla...

Kasa fiskalna online – kiedy musisz ją mieć?

Kasa fiskalna online – kiedy musisz ją mieć?

Prowadzisz sprzedaż na rzecz osób fizycznych lub rolników ryczałtowych? Przekroczyłeś limit zwalniający z obowiązku posiadania kasy fiskalnej lub prowadzisz działalność, która nie jest zwolniona z posiadania kasy fiskalnej bez względu na obrót? Masz obowiązek...

Pracownicze Plany Kapitałowe – bliżej niż myślisz

  Ostatni, IV etap wdrażania PPK rozpocznie się 1 stycznia 2021 i obejmie  podmioty zatrudniające mniej niż 20 osób. Terminy zawarcia umów są następujące: umowa o zarządzanie PPK − do 23...

Inwentaryzacja

CZAS NA INWENTARYZACJĘ KPIR  Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 23.12.2019 w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów podatnik ma obowiązek na koniec roku sporządzić spis z natury...

Pracownicze Plany Kapitałowe – bliżej niż myślisz

Ostatni, IV etap wdrażania PPK rozpocznie się 1 stycznia 2021 i obejmie  podmioty zatrudniające mniej niż 20 osób. Terminy zawarcia umów są następujące: umowa o zarządzanie PPK − do 23 kwietnia 2021...

ZUS – na co przekazywane są twoje składki?

ZUS. Nie ważne czy prowadzisz jednoosobową działalność czy jesteś na etacie czy twoja firma zatrudnia wielu pracowników. ZUS jest dobrze znaną ci instytucją do której odprowadzasz składki na...

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Zamierzasz założyć firmę? Do wyboru masz kilka form prowadzenia działalności. Różnią się one nie tylko odpowiedzialnością za zobowiązania czy formą reprezentacji, ale także opodatkowaniem  i formą...