Pracownicze Plany Kapitałowe bliżej niż myślisz

Ostatni, IV etap wdrażania PPK rozpocznie się 1 stycznia 2021 i obejmie  podmioty zatrudniające mniej niż 20 osób.

Terminy zawarcia umów są następujące:

  • umowa o zarządzanie PPK − do 23 kwietnia 2021
  • umowa o prowadzenie PPK − do 10 maja 2021

 

PPK to program, dzięki któremu będziesz mógł dodatkowo oszczędzać na przyszłość. Wspierać Cię
w tym będzie Pracodawca oraz Państwo.

Wpłaty do PPK pochodzą od Ciebie, Pracodawcy i Państwa
(z Funduszu Pracy).

Twoje wpłaty do PPK będą stanowiły 2% Twojego wynagrodzenia (a jeżeli Twoje wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, wpłata może wynosić mniej niż 2% Twojego wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5%)

Pracodawca wpłaci na Twoje konto PPK 1,5% Twojego wynagrodzenia.

Funduszu Pracy Wpłaci jednorazową wpłatę powitalną w wysokości 250 zł oraz roczne dopłaty w wysokości 240 zł.

Możliwe są również dodatkowe (dobrowolne) wpłaty na PPK: finansowane przez Ciebie – do 2% Twojego wynagrodzenia.

Do PPK automatycznie zapisani zostaną Pracownicy w wieku 18-55 lat, chyba że przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK złożą deklarację rezygnacji z PPK.

WARUNEK: 3 – miesięczny staż pracy w danej firmie

Osoby po 55. r.ż., ale przed 70. r.ż. mogą przystąpić do PPK na swój wniosek.

Środki zgromadzone w PPK będą stanowiły Twoją prywatną własność i będą podlegały dziedziczeniu.

Po osiągnięciu 60. roku życia będziesz mógł dokonać ich wypłaty, na zasadach określonych w Ustawie o pracowniczych planach kapitałowych, zachowując ulgi podatkowe, ulgę ZUS oraz dopłaty z Funduszu Pracy. W szczególnych przypadkach wypłata środków będzie również możliwa przed osiągnięciem 60. roku życia (np. poważne zachorowanie lub potrzeba sfinansowania zakupu mieszkania, czy budowy domu).

Możliwy jest również zwrot środków z PPK przed ukończeniem 60. roku życia. W takim przypadku wypłacona kwota pomniejszona będzie o: 30% wpłat sfinansowanych przez Pracodawcę (te środki wrócą na rachunek ZUS), wpłaty z Funduszu Pracy oraz podatek od zysków kapitałowych.

 

Zachęcam do odwiedzenia oficjalnej strony informacyjnej dotyczące PPK: https://www.mojeppk.pl

 

Inwentaryzacja

Inwentaryzacja

CZAS NA INWENTARYZACJĘ KPIR  Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 23.12.2019 w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów podatnik ma obowiązek na koniec roku sporządzić spis z natury i wycenić:   materiały i towary handlowe objęte spisem z natury według...

Najważniejsze zmiany w podatkach 2021

Najważniejsze zmiany w podatkach 2021

  Poniżej przegląd najważniejszych zmian podatkowych od 1 stycznia 2021 roku:  ryczałt od przychodów ewidencjonowanych   limit przychodów uprawniających do ryczałtu wzrośnie do 2 mln euro zniesienie ograniczenia dla wolnych zawodów takich jak np.: adwokaci,...

ZUS – na co przekazywane są twoje składki?

ZUS – na co przekazywane są twoje składki?

ZUS. Nie ważne czy prowadzisz jednoosobową działalność czy jesteś na etacie czy twoja firma zatrudnia wielu pracowników. ZUS jest dobrze znaną ci instytucją do której odprowadzasz składki na ubezpieczenia. Ale właściwie jakie składki i w jakim celu? Składka zdrowotna...

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Zamierzasz założyć firmę? Do wyboru masz kilka form prowadzenia działalności. Różnią się one nie tylko odpowiedzialnością za zobowiązania czy formą reprezentacji, ale także opodatkowaniem  i formą prowadzenia księgowości. Jednoosobowa działalność gospodarcza -...

Tarcza Antykryzysowa 2.0

Tarcza Antykryzysowa 2.0

Kolejna pomoc dla przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej 2.0 jest już dostępna. Jakie wprowadziła zmiany❓ Poniżej wybrane rozwiązania dla przedsiębiorców: ✅Zwolnienie ze składek ZUS dla firm zatrudniających do 49 pracowników ✅Koniec z limitem przychodów dla...

Tarcza Antykryzysowa

Tarcza Antykryzysowa

Prezydent podpisał ustawę - tzw. TARCZĘ ANTYKRYZYSOWĄ. Zgodnie z przepisami, z wyjątkiem niektórych zapisów, wchodzi ona w życie w dniu dzisiejszym. Poniżej wybrane rozwiązania dla przedsiębiorców: ℹ️ ZUS MIKROPRZEDSIĘBIORCY ‼️brak składek ZUS przez 3 miesiące dla...

Kasa fiskalna online – kiedy musisz ją mieć?

Kasa fiskalna online – kiedy musisz ją mieć?

Prowadzisz sprzedaż na rzecz osób fizycznych lub rolników ryczałtowych? Przekroczyłeś limit zwalniający z obowiązku posiadania kasy fiskalnej lub prowadzisz działalność, która nie jest zwolniona z posiadania kasy fiskalnej bez względu na obrót? Masz obowiązek...

Pracownicze Plany Kapitałowe – bliżej niż myślisz

  Ostatni, IV etap wdrażania PPK rozpocznie się 1 stycznia 2021 i obejmie  podmioty zatrudniające mniej niż 20 osób. Terminy zawarcia umów są następujące: umowa o zarządzanie PPK − do 23...

Inwentaryzacja

CZAS NA INWENTARYZACJĘ KPIR  Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 23.12.2019 w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów podatnik ma obowiązek na koniec roku sporządzić spis z natury...

Najważniejsze zmiany w podatkach 2021

  Poniżej przegląd najważniejszych zmian podatkowych od 1 stycznia 2021 roku:  ryczałt od przychodów ewidencjonowanych   limit przychodów uprawniających do ryczałtu wzrośnie do 2 mln euro...

ZUS – na co przekazywane są twoje składki?

ZUS. Nie ważne czy prowadzisz jednoosobową działalność czy jesteś na etacie czy twoja firma zatrudnia wielu pracowników. ZUS jest dobrze znaną ci instytucją do której odprowadzasz składki na...

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Zamierzasz założyć firmę? Do wyboru masz kilka form prowadzenia działalności. Różnią się one nie tylko odpowiedzialnością za zobowiązania czy formą reprezentacji, ale także opodatkowaniem  i formą...