Tarcza Antykryzysowa

Prezydent podpisał ustawę – tzw. TARCZĘ ANTYKRYZYSOWĄ. Zgodnie z przepisami, z wyjątkiem niektórych zapisów, wchodzi ona w życie w dniu dzisiejszym. Poniżej wybrane rozwiązania dla przedsiębiorców:

ℹ️ ZUS MIKROPRZEDSIĘBIORCY

‼️brak składek ZUS przez 3 miesiące dla przedsiębiorcy i zatrudnionych pracowników (marzec-maj)
➡️Warunek:
zatrudnienie do 9 pracowników
zgłoszenie do ZUS jako płatnicy składek przed 29 lutego 2020

ℹ️ ZUS SAMOZATRUDNIENI
‼️ brak składek ZUS przez 3 miesiące
➡️Warunek:
 prowadzili działalność przed lutym 2020 r.
 przychód z tej działalności, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu za który składasz wniosek. nie był wyższy niż 15 681 zł
⛔️uwaga: nie dotyczy tzw „ulgi na start”

ℹ️ ŚWIADCZENIA DLA SAMOZATRUDNIONYCH tzw. świadczenie postojowe

‼️Świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł

➡️Warunek :
 przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 15 861 zł
 przedsiębiorca musi prowadzić działalność przed lutym 2020 r.,
 przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść minimum o 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego.
 nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych

‼️Świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł
➡️Warunek:
 rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. i rozliczasz podatek kartą podatkową oraz jesteś zwolniony z opłacania podatku VAT.
 nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
 mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

ℹ️ DOFINANSOWANIE SAMOZATRUDNIENIA
‼️Możesz otrzymać część środków na pokrycie kosztów prowadzonej działalności.

Dofinansowanie może być przyznawane w przypadku spadku obrotów o:
1) co najmniej 30% – w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, czyli 1300 zł
2) co najmniej 50% – w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, czyli 1820 zł
3) co najmniej 80% – w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, czyli 2340 zł
➡️Warunek:
nie zatrudniasz pracowników
prowadzisz działalność co najmniej rok poprzedzający dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. Musi istnieć możliwość porównania dowolnych 2 kolejnych miesięcy przypadających w okresie między 1 stycznia 2020 r. a dniem złożenia wniosku, do 2 analogicznych miesięcy w 2019 r., aby wykazać spadek obrotów.

ℹ️ POŻYCZKA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW
‼️Uzyskaj pożyczkę w wysokości 5 tyś zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Pożyczka będzie wypłacana jednorazowo, po podpisaniu umowy. Okres jej spłaty nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji.
➡️Warunek:
– Prowadziłeś działalności gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.
– jesteś osobą samozatrudnioną lub mikroprzedsiębiorcą

ℹ️ DODATKOWO:
 14 dni na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na konto spoza wykazu tzw „białej listy”
 Do 30 września 2020 r. możesz przedłużyć termin złożenia informacji o cenach transferowych TPR-P.
 Brak konsekwencji związanych z opóźnieniem w składaniu deklaracji podatkowej za 2019 r.
 Do 30 czerwca 2020 r. możesz stosować dotychczasowe stawki VAT i zasad identyfikowania towarów i usług. Zyskujesz czas na dostosowanie się do nowych przepisów.
 Po sprowadzeniu samochodu z innego państwa członkowskiego będziesz mógł go zarejestrować w ciągu 180 dni, a nie – jak do tej pory – w ciągu 30 dni.
 Możliwość zaliczenia do kosztów jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dla firm produkujących towary związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

 

 

Inwentaryzacja

Inwentaryzacja

CZAS NA INWENTARYZACJĘ KPIR  Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 23.12.2019 w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów podatnik ma obowiązek na koniec roku sporządzić spis z natury i wycenić:   materiały i towary handlowe objęte spisem z natury według...

Najważniejsze zmiany w podatkach 2021

Najważniejsze zmiany w podatkach 2021

  Poniżej przegląd najważniejszych zmian podatkowych od 1 stycznia 2021 roku:  ryczałt od przychodów ewidencjonowanych   limit przychodów uprawniających do ryczałtu wzrośnie do 2 mln euro zniesienie ograniczenia dla wolnych zawodów takich jak np.: adwokaci,...

ZUS – na co przekazywane są twoje składki?

ZUS – na co przekazywane są twoje składki?

ZUS. Nie ważne czy prowadzisz jednoosobową działalność czy jesteś na etacie czy twoja firma zatrudnia wielu pracowników. ZUS jest dobrze znaną ci instytucją do której odprowadzasz składki na ubezpieczenia. Ale właściwie jakie składki i w jakim celu? Składka zdrowotna...

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Zamierzasz założyć firmę? Do wyboru masz kilka form prowadzenia działalności. Różnią się one nie tylko odpowiedzialnością za zobowiązania czy formą reprezentacji, ale także opodatkowaniem  i formą prowadzenia księgowości. Jednoosobowa działalność gospodarcza -...

Tarcza Antykryzysowa 2.0

Tarcza Antykryzysowa 2.0

Kolejna pomoc dla przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej 2.0 jest już dostępna. Jakie wprowadziła zmiany❓ Poniżej wybrane rozwiązania dla przedsiębiorców: ✅Zwolnienie ze składek ZUS dla firm zatrudniających do 49 pracowników ✅Koniec z limitem przychodów dla...

Kasa fiskalna online – kiedy musisz ją mieć?

Kasa fiskalna online – kiedy musisz ją mieć?

Prowadzisz sprzedaż na rzecz osób fizycznych lub rolników ryczałtowych? Przekroczyłeś limit zwalniający z obowiązku posiadania kasy fiskalnej lub prowadzisz działalność, która nie jest zwolniona z posiadania kasy fiskalnej bez względu na obrót? Masz obowiązek...

Pracownicze Plany Kapitałowe – bliżej niż myślisz

  Ostatni, IV etap wdrażania PPK rozpocznie się 1 stycznia 2021 i obejmie  podmioty zatrudniające mniej niż 20 osób. Terminy zawarcia umów są następujące: umowa o zarządzanie PPK − do 23...

Inwentaryzacja

CZAS NA INWENTARYZACJĘ KPIR  Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 23.12.2019 w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów podatnik ma obowiązek na koniec roku sporządzić spis z natury...

Najważniejsze zmiany w podatkach 2021

  Poniżej przegląd najważniejszych zmian podatkowych od 1 stycznia 2021 roku:  ryczałt od przychodów ewidencjonowanych   limit przychodów uprawniających do ryczałtu wzrośnie do 2 mln euro...

Pracownicze Plany Kapitałowe – bliżej niż myślisz

Ostatni, IV etap wdrażania PPK rozpocznie się 1 stycznia 2021 i obejmie  podmioty zatrudniające mniej niż 20 osób. Terminy zawarcia umów są następujące: umowa o zarządzanie PPK − do 23 kwietnia 2021...

ZUS – na co przekazywane są twoje składki?

ZUS. Nie ważne czy prowadzisz jednoosobową działalność czy jesteś na etacie czy twoja firma zatrudnia wielu pracowników. ZUS jest dobrze znaną ci instytucją do której odprowadzasz składki na...