Tarcza Antykryzysowa

Prezydent podpisał ustawę – tzw. TARCZĘ ANTYKRYZYSOWĄ. Zgodnie z przepisami, z wyjątkiem niektórych zapisów, wchodzi ona w życie w dniu dzisiejszym. Poniżej wybrane rozwiązania dla przedsiębiorców:

ℹ️ ZUS MIKROPRZEDSIĘBIORCY

‼️brak składek ZUS przez 3 miesiące dla przedsiębiorcy i zatrudnionych pracowników (marzec-maj)
➡️Warunek:
zatrudnienie do 9 pracowników
zgłoszenie do ZUS jako płatnicy składek przed 29 lutego 2020

ℹ️ ZUS SAMOZATRUDNIENI
‼️ brak składek ZUS przez 3 miesiące
➡️Warunek:
 prowadzili działalność przed lutym 2020 r.
 przychód z tej działalności, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu za który składasz wniosek. nie był wyższy niż 15 681 zł
⛔️uwaga: nie dotyczy tzw „ulgi na start”

ℹ️ ŚWIADCZENIA DLA SAMOZATRUDNIONYCH tzw. świadczenie postojowe

‼️Świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł

➡️Warunek :
 przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 15 861 zł
 przedsiębiorca musi prowadzić działalność przed lutym 2020 r.,
 przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść minimum o 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego.
 nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych

‼️Świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł
➡️Warunek:
 rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. i rozliczasz podatek kartą podatkową oraz jesteś zwolniony z opłacania podatku VAT.
 nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
 mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

ℹ️ DOFINANSOWANIE SAMOZATRUDNIENIA
‼️Możesz otrzymać część środków na pokrycie kosztów prowadzonej działalności.

Dofinansowanie może być przyznawane w przypadku spadku obrotów o:
1) co najmniej 30% – w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, czyli 1300 zł
2) co najmniej 50% – w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, czyli 1820 zł
3) co najmniej 80% – w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, czyli 2340 zł
➡️Warunek:
nie zatrudniasz pracowników
prowadzisz działalność co najmniej rok poprzedzający dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. Musi istnieć możliwość porównania dowolnych 2 kolejnych miesięcy przypadających w okresie między 1 stycznia 2020 r. a dniem złożenia wniosku, do 2 analogicznych miesięcy w 2019 r., aby wykazać spadek obrotów.

ℹ️ POŻYCZKA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW
‼️Uzyskaj pożyczkę w wysokości 5 tyś zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Pożyczka będzie wypłacana jednorazowo, po podpisaniu umowy. Okres jej spłaty nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji.
➡️Warunek:
– Prowadziłeś działalności gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.
– jesteś osobą samozatrudnioną lub mikroprzedsiębiorcą

ℹ️ DODATKOWO:
 14 dni na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na konto spoza wykazu tzw „białej listy”
 Do 30 września 2020 r. możesz przedłużyć termin złożenia informacji o cenach transferowych TPR-P.
 Brak konsekwencji związanych z opóźnieniem w składaniu deklaracji podatkowej za 2019 r.
 Do 30 czerwca 2020 r. możesz stosować dotychczasowe stawki VAT i zasad identyfikowania towarów i usług. Zyskujesz czas na dostosowanie się do nowych przepisów.
 Po sprowadzeniu samochodu z innego państwa członkowskiego będziesz mógł go zarejestrować w ciągu 180 dni, a nie – jak do tej pory – w ciągu 30 dni.
 Możliwość zaliczenia do kosztów jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dla firm produkujących towary związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

 

 

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Zamierzasz założyć firmę? Do wyboru masz kilka form prowadzenia działalności. Różnią się one nie tylko odpowiedzialnością za zobowiązania czy formą reprezentacji, ale także opodatkowaniem  i formą prowadzenia księgowości. Jednoosobowa działalność gospodarcza -...

Tarcza Antykryzysowa 2.0

Tarcza Antykryzysowa 2.0

Kolejna pomoc dla przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej 2.0 jest już dostępna. Jakie wprowadziła zmiany❓ Poniżej wybrane rozwiązania dla przedsiębiorców: ✅Zwolnienie ze składek ZUS dla firm zatrudniających do 49 pracowników ✅Koniec z limitem przychodów dla...

Kasa fiskalna online – kiedy musisz ją mieć?

Kasa fiskalna online – kiedy musisz ją mieć?

Prowadzisz sprzedaż na rzecz osób fizycznych lub rolników ryczałtowych? Przekroczyłeś limit zwalniający z obowiązku posiadania kasy fiskalnej lub prowadzisz działalność, która nie jest zwolniona z posiadania kasy fiskalnej bez względu na obrót? Masz obowiązek...

Przedsiębiorca na zwolnieniu lekarskim

Przedsiębiorca na zwolnieniu lekarskim

Sezon chorobowy w pełni. Chorują dzieci, chorują pracownicy. Co będzie jeśli prowadzisz jednoosobową działalność a choroba nie ominie i ciebie? Jeśli w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej zachorujesz a wcześniej opłacałeś składkę na ubezpieczenie chorobowe,...

Mały ZUS Plus. Dla kogo?

Mały ZUS Plus. Dla kogo?

Od 1 lutego zaczyna obowiązywać Mały ZUS Plus, który pozwoli niektórym przedsiębiorcom na płacenie obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne. Jeśli więc nie skorzystałeś z Małego ZUS ze względu na przekroczenie przychodu za 2019 rok, być może zakwalifikujesz się...

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Zamierzasz założyć firmę? Do wyboru masz kilka form prowadzenia działalności. Różnią się one nie tylko odpowiedzialnością za zobowiązania czy formą reprezentacji, ale także opodatkowaniem  i formą...

Kontrole ZUS i KAS środków z Tarczy Antykryzysowej

Wielu przedsiębiorców  skorzystało z pomocy jaką zaoferowało państwo  w związku z epidemią koronawirusa. Niestety jak się okazuje część z nich skorzystała z pomocy bezzasadnie, sztucznie obniżając...

Skutki niezapłaconej faktury w podatku VAT i podatku dochodowym

Kontrahent nie zapłacił Ci za fakturę? Ty  zapłaciłeś od sprzedaży VAT i podatek dochodowy? Ty nie zapłaciłeś faktury swojemu dostawcy? Odliczyłeś od niej VAT i ująłeś ją w kosztach uzyskania...

Tarcza Antykryzysowa 2.0

Kolejna pomoc dla przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej 2.0 jest już dostępna. Jakie wprowadziła zmiany❓ Poniżej wybrane rozwiązania dla przedsiębiorców: ✅Zwolnienie ze składek ZUS dla firm...

Tarcza Antykryzysowa

Prezydent podpisał ustawę - tzw. TARCZĘ ANTYKRYZYSOWĄ. Zgodnie z przepisami, z wyjątkiem niektórych zapisów, wchodzi ona w życie w dniu dzisiejszym. Poniżej wybrane rozwiązania dla przedsiębiorców:...