ZUS - na co przekazywane są twoje składki ?

ZUS. Nie ważne czy prowadzisz jednoosobową działalność czy jesteś na etacie czy twoja firma zatrudnia wielu pracowników. ZUS jest dobrze znaną ci instytucją do której odprowadzasz składki na ubezpieczenia. Ale właściwie jakie składki i w jakim celu?

Składka zdrowotna 9%

Pozwala na bezpłatne leczenie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 19,52%

Cześć składki odprowadzana jest na indywidualne konto emerytalne część do wybranego otwartego funduszu emerytalnego. Po osiągnięciu odpowiedniego wieku emerytalnego zostaną z nich wypłacone emerytury. W praktyce jednak z tych składek finansowane są bieżące emerytury.

Składka na ubezpieczenie rentowe 8%

To zabezpieczenie na wypadek długotrwałej niezdolności do pracy orzeczonej przez ZUS.  Ze składek tych wypłacane są renty.

 Składka na ubezpieczenie wypadkowe 1,67% ( lub ustalone indywidualnie)

W razie wypadku przy pracy czy choroby zawodowej z tych składek wypłacone zostanie odszkodowanie lub inne świadczenie

Składka na ubezpieczenie chorobowe 2,45%

To ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa. Wypłacane są z niego zasiłki za czas choroby oraz zasiłki macierzyńskie. Również w razie opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny, kwota zostanie wypłacona z tej puli składek

Fundusz Pracy 2,45%

Jego dysponentem jest Minister Pracy oraz Minister Polityki Społecznej. Środki wydawane są zgodnie z ustawą dotyczącą promocji zatrudnienia np. zasiłki dla bezrobotnych, aktywizowanie bezrobotnych, pośrednictwo zawodowe,  szkolenie i przekwalifikowywanie pracowników.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 0,10%

Jego głównym celem jest ochrona roszczeń pracowniczych przy ewentualnej niewypłacalności pracodawcy takich np. jak wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie urlopowe, odprawa pieniężna, ekwiwalent za niewykorzystany urlop itp. O świadczenie można starać się po upływie miesiąca od niewypłacalności pracodawcy.

Fundusz Solidarnościowy Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Istnieje od 2019 roku, przeznaczany jest na wsparcie zawodowe osób niepełnosprawnych. Jest to część składki wydzielonej z Funduszu Pracy w wysokości 0,15%

Przedsiębiorca na zwolnieniu lekarskim

Przedsiębiorca na zwolnieniu lekarskim

Sezon chorobowy w pełni. Chorują dzieci, chorują pracownicy. Co będzie jeśli prowadzisz jednoosobową działalność a choroba nie ominie i ciebie? Jeśli w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej zachorujesz a wcześniej opłacałeś składkę na ubezpieczenie chorobowe,...

Mały ZUS Plus. Dla kogo?

Mały ZUS Plus. Dla kogo?

Od 1 lutego zaczyna obowiązywać Mały ZUS Plus, który pozwoli niektórym przedsiębiorcom na płacenie obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne. Jeśli więc nie skorzystałeś z Małego ZUS ze względu na przekroczenie przychodu za 2019 rok, być może zakwalifikujesz się...

Rozliczenie roczne – razem czy osobno?

Rozliczenie roczne – razem czy osobno?

Zbliża się czas rozliczeń rocznych. Sprawdź czy lepiej rozliczyć się samemu czy wspólnie z małżonkiem. Z małżonkiem rozliczysz się jeśli spełniasz warunki:pozostawaliście we wspólności majątkowej cały rokzłożycie oświadczenie o chęci wspólnego rozliczenia (wypełniając...

Faktura tylko do paragonu z NIP

Faktura tylko do paragonu z NIP

Od stycznia 2020 roku sprzedawca będzie mógł wystawić fakturę dla firmy tylko do paragonu, do którego został podany numer NIP.  Co grodzi za wystawienie faktury do paragonu bez NIP?Sprzedawcy grozi sankcja w wysokości 100% VAT.  Zmiany dotyczą tylko faktur...

Pracownicze Plany Kapitałowe – bliżej niż myślisz

  Ostatni, IV etap wdrażania PPK rozpocznie się 1 stycznia 2021 i obejmie  podmioty zatrudniające mniej niż 20 osób. Terminy zawarcia umów są następujące: umowa o zarządzanie PPK − do 23...

Inwentaryzacja

CZAS NA INWENTARYZACJĘ KPIR  Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 23.12.2019 w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów podatnik ma obowiązek na koniec roku sporządzić spis z natury...

Najważniejsze zmiany w podatkach 2021

  Poniżej przegląd najważniejszych zmian podatkowych od 1 stycznia 2021 roku:  ryczałt od przychodów ewidencjonowanych   limit przychodów uprawniających do ryczałtu wzrośnie do 2 mln euro...

Pracownicze Plany Kapitałowe – bliżej niż myślisz

Ostatni, IV etap wdrażania PPK rozpocznie się 1 stycznia 2021 i obejmie  podmioty zatrudniające mniej niż 20 osób. Terminy zawarcia umów są następujące: umowa o zarządzanie PPK − do 23 kwietnia 2021...

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Zamierzasz założyć firmę? Do wyboru masz kilka form prowadzenia działalności. Różnią się one nie tylko odpowiedzialnością za zobowiązania czy formą reprezentacji, ale także opodatkowaniem  i formą...