Zgłoszenie konta bankowego do białej listy podatników VAT

Od stycznia 2020 roku zaczynają obowiązywać sankcje dotyczące płatności na konto bankowe spoza  białej listy. Jeśli jeszcze nie zgłosiłeś konta bankowego możesz zrobić to w bardzo prosty sposób, wybierając jedną z poniższych metod.

 

Biała lista to wykaz podatników VAT zawierający zgłoszone przez nich do krajowej administracji skarbowej rachunki bankowe

 

Sposób zgłoszenia rachunku bankowego zależy od formy prowadzonej działalności:

Osoby fizyczne  wpisane do CEIDG  zgłoszenia dokonują poprzez aktualizację wpisu w CEIDG o numer konta bankowego lub poprzez złożenie wniosku papierowego w dowolnym urzędzie gminy

Osoby fizyczne niepodlegające wpisowi do CEIDG składają formularz NIP-7 p

Podmioty nieposiadające osobowości prawnej i niepodlegające wpisowi do KRS np. spółki cywilne składają formularz NIP-2 w formie elektronicznej lub papierowej w urzędzie skarbowym

Podmioty zarejestrowane w KRS składają formularz NIP-8 w formie elektronicznej lub papierowej w urzędzie skarbowym

Pracownicze Plany Kapitałowe – bliżej niż myślisz

  Ostatni, IV etap wdrażania PPK rozpocznie się 1 stycznia 2021 i obejmie  podmioty zatrudniające mniej niż 20 osób. Terminy zawarcia umów są następujące: umowa o zarządzanie PPK − do 23...

Inwentaryzacja

CZAS NA INWENTARYZACJĘ KPIR  Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 23.12.2019 w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów podatnik ma obowiązek na koniec roku sporządzić spis z natury...

Najważniejsze zmiany w podatkach 2021

  Poniżej przegląd najważniejszych zmian podatkowych od 1 stycznia 2021 roku:  ryczałt od przychodów ewidencjonowanych   limit przychodów uprawniających do ryczałtu wzrośnie do 2 mln euro...

Pracownicze Plany Kapitałowe – bliżej niż myślisz

Ostatni, IV etap wdrażania PPK rozpocznie się 1 stycznia 2021 i obejmie  podmioty zatrudniające mniej niż 20 osób. Terminy zawarcia umów są następujące: umowa o zarządzanie PPK − do 23 kwietnia 2021...

ZUS – na co przekazywane są twoje składki?

ZUS. Nie ważne czy prowadzisz jednoosobową działalność czy jesteś na etacie czy twoja firma zatrudnia wielu pracowników. ZUS jest dobrze znaną ci instytucją do której odprowadzasz składki na...