Rozliczenie roczne - razem czy osobno?

Zbliża się czas rozliczeń rocznych. Sprawdź czy lepiej rozliczyć się samemu czy wspólnie z małżonkiem.

Z małżonkiem rozliczysz się jeśli spełniasz warunki:

pozostawaliście we wspólności majątkowej cały rok

złożycie oświadczenie o chęci wspólnego rozliczenia (wypełniając odpowiednio rozliczenie roczne)

byliście małżeństwem cały rok (wyjątkiem jest śmierć małżonka w trakcie roku)

podlegaliście nieograniczonemu obowiązkowi podatkowego tzn. byliście rezydentami polskimi lub dla jednego z was  miejsce zamieszkania dla celów podatkowych to jeden z krajów UE, EOG czy Konfederacja Szwajcarska jeżeli wasze łączne przychody w Polsce stanowią co najmniej 75% całości przychodów

nie korzystacie z opodatkowania podatkiem liniowym, ryczałtem ( wyjątek: najem prywatny) czy kartą podatkową ( nawet jeśli działalność była zawieszona czy nie osiągała przychodów)

Czym jest wspólne rozliczenie?

To obliczenie podatku dla każdego z małżonków od połowy łącznych dochodów

Kiedy to się opłaca?

Przede wszystkim, gdy jeden z małżonków nie osiąga dochodów lub jego dochody są bardzo niskie a dochody drugiego spowodują przekroczenie pierwszego progu podatkowego ( 32%)

Jeśli każde z małżonków po odliczeniu  ulg od dochodu uzyska dochód w wysokości 13.000zł –  85.528 zł, rozliczenie wspólne będzie takie samo jak rozliczenie każdego z nich osobno.

Gdy dochód jednego z małżonków przekroczy 1mln zł, niskie zarobki współmałżonka nie spowodują braku zapłaty podatku solidarnościowego 4%

 

Inwentaryzacja

Inwentaryzacja

CZAS NA INWENTARYZACJĘ KPIR  Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 23.12.2019 w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów podatnik ma obowiązek na koniec roku sporządzić spis z natury i wycenić:   materiały i towary handlowe objęte spisem z natury według...

Najważniejsze zmiany w podatkach 2021

Najważniejsze zmiany w podatkach 2021

  Poniżej przegląd najważniejszych zmian podatkowych od 1 stycznia 2021 roku:  ryczałt od przychodów ewidencjonowanych   limit przychodów uprawniających do ryczałtu wzrośnie do 2 mln euro zniesienie ograniczenia dla wolnych zawodów takich jak np.: adwokaci,...

ZUS – na co przekazywane są twoje składki?

ZUS – na co przekazywane są twoje składki?

ZUS. Nie ważne czy prowadzisz jednoosobową działalność czy jesteś na etacie czy twoja firma zatrudnia wielu pracowników. ZUS jest dobrze znaną ci instytucją do której odprowadzasz składki na ubezpieczenia. Ale właściwie jakie składki i w jakim celu? Składka zdrowotna...

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Zamierzasz założyć firmę? Do wyboru masz kilka form prowadzenia działalności. Różnią się one nie tylko odpowiedzialnością za zobowiązania czy formą reprezentacji, ale także opodatkowaniem  i formą prowadzenia księgowości. Jednoosobowa działalność gospodarcza -...

Tarcza Antykryzysowa 2.0

Tarcza Antykryzysowa 2.0

Kolejna pomoc dla przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej 2.0 jest już dostępna. Jakie wprowadziła zmiany❓ Poniżej wybrane rozwiązania dla przedsiębiorców: ✅Zwolnienie ze składek ZUS dla firm zatrudniających do 49 pracowników ✅Koniec z limitem przychodów dla...

Tarcza Antykryzysowa

Tarcza Antykryzysowa

Prezydent podpisał ustawę - tzw. TARCZĘ ANTYKRYZYSOWĄ. Zgodnie z przepisami, z wyjątkiem niektórych zapisów, wchodzi ona w życie w dniu dzisiejszym. Poniżej wybrane rozwiązania dla przedsiębiorców: ℹ️ ZUS MIKROPRZEDSIĘBIORCY ‼️brak składek ZUS przez 3 miesiące dla...

Pracownicze Plany Kapitałowe – bliżej niż myślisz

  Ostatni, IV etap wdrażania PPK rozpocznie się 1 stycznia 2021 i obejmie  podmioty zatrudniające mniej niż 20 osób. Terminy zawarcia umów są następujące: umowa o zarządzanie PPK − do 23...

Inwentaryzacja

CZAS NA INWENTARYZACJĘ KPIR  Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 23.12.2019 w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów podatnik ma obowiązek na koniec roku sporządzić spis z natury...

Najważniejsze zmiany w podatkach 2021

  Poniżej przegląd najważniejszych zmian podatkowych od 1 stycznia 2021 roku:  ryczałt od przychodów ewidencjonowanych   limit przychodów uprawniających do ryczałtu wzrośnie do 2 mln euro...

Pracownicze Plany Kapitałowe – bliżej niż myślisz

Ostatni, IV etap wdrażania PPK rozpocznie się 1 stycznia 2021 i obejmie  podmioty zatrudniające mniej niż 20 osób. Terminy zawarcia umów są następujące: umowa o zarządzanie PPK − do 23 kwietnia 2021...

ZUS – na co przekazywane są twoje składki?

ZUS. Nie ważne czy prowadzisz jednoosobową działalność czy jesteś na etacie czy twoja firma zatrudnia wielu pracowników. ZUS jest dobrze znaną ci instytucją do której odprowadzasz składki na...