Pracownicze Plany Kapitałowe - bliżej niż myślisz

 

Ostatni, IV etap wdrażania PPK rozpocznie się 1 stycznia 2021 i obejmie  podmioty zatrudniające mniej niż 20 osób.

Terminy zawarcia umów są następujące:

  • umowa o zarządzanie PPK − do 23 kwietnia 2021
  • umowa o prowadzenie PPK − do 10 maja 2021

 

PPK to program, dzięki któremu będziesz mógł dodatkowo oszczędzać na przyszłość. Wspierać Cię
w tym będzie Pracodawca oraz Państwo.

Wpłaty do PPK pochodzą od Ciebie, Pracodawcy i Państwa
(z Funduszu Pracy).

Twoje wpłaty do PPK będą stanowiły 2% Twojego wynagrodzenia (a jeżeli Twoje wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, wpłata może wynosić mniej niż 2% Twojego wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5%)

Pracodawca wpłaci na Twoje konto PPK 1,5% Twojego wynagrodzenia.

Funduszu Pracy Wpłaci jednorazową wpłatę powitalną w wysokości 250 zł oraz roczne dopłaty w wysokości 240 zł.

Możliwe są również dodatkowe (dobrowolne) wpłaty na PPK: finansowane przez Ciebie – do 2% Twojego wynagrodzenia.

Do PPK automatycznie zapisani zostaną Pracownicy w wieku 18-55 lat, chyba że przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK złożą deklarację rezygnacji z PPK.

WARUNEK: 3 – miesięczny staż pracy w danej firmie

Osoby po 55. r.ż., ale przed 70. r.ż. mogą przystąpić do PPK na swój wniosek.

Środki zgromadzone w PPK będą stanowiły Twoją prywatną własność i będą podlegały dziedziczeniu.

Po osiągnięciu 60. roku życia będziesz mógł dokonać ich wypłaty, na zasadach określonych w Ustawie o pracowniczych planach kapitałowych, zachowując ulgi podatkowe, ulgę ZUS oraz dopłaty z Funduszu Pracy. W szczególnych przypadkach wypłata środków będzie również możliwa przed osiągnięciem 60. roku życia (np. poważne zachorowanie lub potrzeba sfinansowania zakupu mieszkania, czy budowy domu).

Możliwy jest również zwrot środków z PPK przed ukończeniem 60. roku życia. W takim przypadku wypłacona kwota pomniejszona będzie o: 30% wpłat sfinansowanych przez Pracodawcę (te środki wrócą na rachunek ZUS), wpłaty z Funduszu Pracy oraz podatek od zysków kapitałowych.

Kto nie ma obowiązku wprowadzenia PPK?

– Samozatrudniony, czyli osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, o ile nie zatrudnia osób będących osobami zatrudnionymi w rozumieniu ustawy o PPK.

– Osoba fizyczna, która zatrudnia, w zakresie niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą tego podmiotu, inną osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby (czyli na przykład osoby zatrudniające opiekunki do dzieci lub dorywczą pomoc domową).

– Mikroprzedsiębiorca, któremu wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat.

* mikroprzedsiębiorca – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

Ważne: z punktu widzenia ustawy Prawo przedsiębiorców organizacje pozarządowe nieprowadzące działalności gospodarczej nie są mikroprzedsiębiorcami.

– Pracodawca, który (w terminie, w którym ustawa o PPK ma dla niego zastosowanie) prowadzi Pracownicze Plany Emerytalne oraz nalicza i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, jeżeli do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych.

 

Zachęcam do odwiedzenia oficjalnej strony informacyjnej dotyczące PPK: https://www.mojeppk.pl

 

Przedsiębiorca na zwolnieniu lekarskim

Przedsiębiorca na zwolnieniu lekarskim

Sezon chorobowy w pełni. Chorują dzieci, chorują pracownicy. Co będzie jeśli prowadzisz jednoosobową działalność a choroba nie ominie i ciebie? Jeśli w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej zachorujesz a wcześniej opłacałeś składkę na ubezpieczenie chorobowe,...

Mały ZUS Plus. Dla kogo?

Mały ZUS Plus. Dla kogo?

Od 1 lutego zaczyna obowiązywać Mały ZUS Plus, który pozwoli niektórym przedsiębiorcom na płacenie obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne. Jeśli więc nie skorzystałeś z Małego ZUS ze względu na przekroczenie przychodu za 2019 rok, być może zakwalifikujesz się...

Rozliczenie roczne – razem czy osobno?

Rozliczenie roczne – razem czy osobno?

Zbliża się czas rozliczeń rocznych. Sprawdź czy lepiej rozliczyć się samemu czy wspólnie z małżonkiem. Z małżonkiem rozliczysz się jeśli spełniasz warunki:pozostawaliście we wspólności majątkowej cały rokzłożycie oświadczenie o chęci wspólnego rozliczenia (wypełniając...

Faktura tylko do paragonu z NIP

Faktura tylko do paragonu z NIP

Od stycznia 2020 roku sprzedawca będzie mógł wystawić fakturę dla firmy tylko do paragonu, do którego został podany numer NIP.  Co grodzi za wystawienie faktury do paragonu bez NIP?Sprzedawcy grozi sankcja w wysokości 100% VAT.  Zmiany dotyczą tylko faktur...

Inwentaryzacja

CZAS NA INWENTARYZACJĘ KPIR  Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 23.12.2019 w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów podatnik ma obowiązek na koniec roku sporządzić spis z natury...

Najważniejsze zmiany w podatkach 2021

  Poniżej przegląd najważniejszych zmian podatkowych od 1 stycznia 2021 roku:  ryczałt od przychodów ewidencjonowanych   limit przychodów uprawniających do ryczałtu wzrośnie do 2 mln euro...

Pracownicze Plany Kapitałowe – bliżej niż myślisz

Ostatni, IV etap wdrażania PPK rozpocznie się 1 stycznia 2021 i obejmie  podmioty zatrudniające mniej niż 20 osób. Terminy zawarcia umów są następujące: umowa o zarządzanie PPK − do 23 kwietnia 2021...

ZUS – na co przekazywane są twoje składki?

ZUS. Nie ważne czy prowadzisz jednoosobową działalność czy jesteś na etacie czy twoja firma zatrudnia wielu pracowników. ZUS jest dobrze znaną ci instytucją do której odprowadzasz składki na...

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Zamierzasz założyć firmę? Do wyboru masz kilka form prowadzenia działalności. Różnią się one nie tylko odpowiedzialnością za zobowiązania czy formą reprezentacji, ale także opodatkowaniem  i formą...