Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

od 1 listopada 2019

Z dniem 1 listopada 2019 dla niektórych transakcji mechanizm podzielonej płatności staje się obowiązkowy.

Jakie transakcje obejmie?
Dotyczyć będzie zapłaty za faktury przekraczające 15 000 PLN brutto oraz ich równowartość w innych walutach, których przedmiotem są towary i usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT – Jest to łącznie ponad 150 towarów i usług, takich jak np.:

 • wyroby ze stali, metale szlachetne, metale kolorowe;
 • odpady, złom, surowce wtórne;
 • elektronika – m.in.: procesory, smartfony, telefony, tablety, notebooki, laptopy, konsole do gier, tusze, tonery, dyski twarde;
 • paliwo do napędu samochodów, oleje opałowe i smarowe;
 • prawa do emisji gazów cieplarnianych;
 • roboty budowlane;
 • węgiel;
 • handel częściami do samochodów i motocykli.

Pełny wykaz znajduje się w załączniku nr 15 do ustawy VAT
Kogo dotyczy?
Nabywcą jest podatnik podatku VAT ( czynny lub zwolniony)
Co powinna zawierać faktura?
Faktura dotycząca powyższych transakcji powinna zawierać specjalne oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności”.
Jakie grożą sankcje za nieprzestrzeganie przepisów przez sprzedawcę towarów lub usług z załącznika 15?
– dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku przypadającego na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15

Jakie grożą konsekwencje nabywcy?

 • dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku przypadającego na nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku
 • kara grzywny do 720 stawek dziennych
 • odpowiedzialność solidarna za zaległości podatkowe VAT sprzedawcy (dotyczy towarów z załącznika 15)

Pracownicze Plany Kapitałowe – bliżej niż myślisz

  Ostatni, IV etap wdrażania PPK rozpocznie się 1 stycznia 2021 i obejmie  podmioty zatrudniające mniej niż 20 osób. Terminy zawarcia umów są następujące: umowa o zarządzanie PPK − do 23...

Inwentaryzacja

CZAS NA INWENTARYZACJĘ KPIR  Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 23.12.2019 w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów podatnik ma obowiązek na koniec roku sporządzić spis z natury...

Najważniejsze zmiany w podatkach 2021

  Poniżej przegląd najważniejszych zmian podatkowych od 1 stycznia 2021 roku:  ryczałt od przychodów ewidencjonowanych   limit przychodów uprawniających do ryczałtu wzrośnie do 2 mln euro...

Pracownicze Plany Kapitałowe – bliżej niż myślisz

Ostatni, IV etap wdrażania PPK rozpocznie się 1 stycznia 2021 i obejmie  podmioty zatrudniające mniej niż 20 osób. Terminy zawarcia umów są następujące: umowa o zarządzanie PPK − do 23 kwietnia 2021...

ZUS – na co przekazywane są twoje składki?

ZUS. Nie ważne czy prowadzisz jednoosobową działalność czy jesteś na etacie czy twoja firma zatrudnia wielu pracowników. ZUS jest dobrze znaną ci instytucją do której odprowadzasz składki na...