Nie wiesz jaką zastosować stawkę VAT?

Wystąp o WIS.

Ustalenie właściwej stawki VAT często spędza sen z powiek podatników. Zwłaszcza jeśli dotyczy transakcji w których wykorzystywane są towary i usługi mające różne stawki VAT. Co zrobić gdy w jednym pakiecie chcemy sprzedać towar ze stawką 23% i usługę ze stawką 8%? Jak ustalić właściwą stawkę dla wyrobu zawierającego składniki z 8%, 5% i 23% VAT?
Już wkrótce będzie łatwiej.

Co to jest WIS?
WIS – wiążąca informacja stawkowa, wprowadzona z dniem 8 sierpnia 2019 roku w celu ułatwienia podatnikom ustalenia stawki podatku VAT jaką powinni zastosować w swoich transakcjach.

WIS będzie decyzją zwierającą opis towaru lub usługi, lub kliku towarów i usług składających się na jedno świadczenie wraz z właściwą dla nich stawką VAT
Od kiedy można wystąpić o WIS?
Już od dnia 1 listopada 2019, jednak wniosek będzie mógł dotyczyć stanu prawnego obowiązującego od 1 kwietnia 2020
Okres przejściowy (1 listopada 2019 – 31 maja 2020)
W okresie przejściowym w razie wątpliwości stosowania właściwej stawki VAT podatnicy nadal mają możliwość wystąpić o interpretację indywidualną.

Kto wyda WIS?
Za wydawanie decyzji odpowiedzialny będzie Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej

Co daje WIS podatnikom?
Decyzja ma dać gwarancję podatnikom, że stosowana przez nich stawka VAT jest prawidłowa w odniesieniu do transakcji które były przedmiotem zapytania. W razie kontroli organy podatkowe będą zmuszone decyzję tą respektować.

Pracownicze Plany Kapitałowe – bliżej niż myślisz

  Ostatni, IV etap wdrażania PPK rozpocznie się 1 stycznia 2021 i obejmie  podmioty zatrudniające mniej niż 20 osób. Terminy zawarcia umów są następujące: umowa o zarządzanie PPK − do 23...

Inwentaryzacja

CZAS NA INWENTARYZACJĘ KPIR  Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 23.12.2019 w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów podatnik ma obowiązek na koniec roku sporządzić spis z natury...

Najważniejsze zmiany w podatkach 2021

  Poniżej przegląd najważniejszych zmian podatkowych od 1 stycznia 2021 roku:  ryczałt od przychodów ewidencjonowanych   limit przychodów uprawniających do ryczałtu wzrośnie do 2 mln euro...

Pracownicze Plany Kapitałowe – bliżej niż myślisz

Ostatni, IV etap wdrażania PPK rozpocznie się 1 stycznia 2021 i obejmie  podmioty zatrudniające mniej niż 20 osób. Terminy zawarcia umów są następujące: umowa o zarządzanie PPK − do 23 kwietnia 2021...

ZUS – na co przekazywane są twoje składki?

ZUS. Nie ważne czy prowadzisz jednoosobową działalność czy jesteś na etacie czy twoja firma zatrudnia wielu pracowników. ZUS jest dobrze znaną ci instytucją do której odprowadzasz składki na...