Formy prowadzenia działalności gospodarczej

Zamierzasz założyć firmę? Do wyboru masz kilka form prowadzenia działalności. Różnią się one nie tylko odpowiedzialnością za zobowiązania czy formą reprezentacji, ale także opodatkowaniem  i formą prowadzenia księgowości.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

– przeznaczona dla osób fizycznych

– odpowiadasz całym swoim majątkiem

– reprezentacja jednoosobowa

– rozliczenia podatków na podstawie ryczałtu, karty podatkowej , podatkowej księgi przychodów i       rozchodów

Spółka cywilna

– wspólnikami mogą być osoby fizyczne, prawne

– odpowiedzialność solidarna majątkiem wspólników oraz spółki

– reprezentacja – każdy ze wspólników ( chyba, że umowa przewiduje inaczej)

– uproszczona księgowość dla osób fizycznych, pełna księgowość dla osób prawnych

Spółka jawna

– wspólnikami mogą być osoby fizyczne, prawne

– odpowiedzialność solidarna majątkiem wspólników oraz spółki

– reprezentacja – każdy ze wspólników ( chyba, że umowa przewiduje inaczej)

– uproszczona księgowość dla osób fizycznych, pełna księgowość dla osób prawnych

Spółka partnerska

– wspólnikami mogą być osoby fizyczne wykonujące wolne zawody

– odpowiedzialność rozgraniczona między partnerami

– reprezentacja – każdy z partnerów

– uproszczona księgowość dla osób fizycznych, pełna księgowość dla osób prawnych

Spółka komandytowa

– wspólnikami mogą być osoby fizyczne, prawne

– odpowiedzialność– majątek spółki, komplementariusz – całym swoim majątkiem, komandytariusz do określonej sumy

– reprezentacja – Komplementariusz oraz komandytariusz

– pełna księgowość

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

– wspólnikami mogą być osoby fizyczne, prawne

– odpowiedzialność – majątek spółki, członkowie zarządu całym swoim majątkiem

– reprezentacja – zarząd ( inne – zgodnie z umową spółki)

– pełna księgowość

Spółka akcyjna

– wspólnikami mogą być osoby fizyczne, prawne

– odpowiedzialność – majątek spółki

– reprezentacja – zarząd

– pełna księgowość

Jak widać nad wyborem formy prowadzonej działalności należy się dobrze zastanowić. Twoja decyzja będzie wiązała się z konkretnymi wymogami, których będziesz zobowiązany przestrzegać. Niektóre z nich generują wyższe koszty, inne wymagają większego zaangażowania z twojej strony. Dobrze przemyślana decyzja pozwoli skupić ci się na biznesie.

Jeśli wciąż masz wątpliwości, która forma jest dla ciebie, zapraszam do kontaktu.

 

Zmiany od 1 stycznia 2020

Zmiany od 1 stycznia 2020

Nowy rok przyniesie nam sporo zmian w przepisach. Już dziś sprawdź, które z nich dotyczą ciebie i przygotuj się na nadchodzące zmiany.  Mikrorachunek podatkowy Każdemu podatnikowi został nadany indywidualny mikrorachunek podatkowy na który od 1 stycznia 2020...

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności od 1 listopada 2019

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności od 1 listopada 2019

Z dniem 1 listopada 2019 dla niektórych transakcji mechanizm podzielonej płatności staje się obowiązkowy. Jakie transakcje obejmie?Dotyczyć będzie zapłaty za faktury przekraczające 15 000 PLN brutto oraz ich równowartość w innych walutach, których przedmiotem są...

Pracownicze Plany Kapitałowe – bliżej niż myślisz

  Ostatni, IV etap wdrażania PPK rozpocznie się 1 stycznia 2021 i obejmie  podmioty zatrudniające mniej niż 20 osób. Terminy zawarcia umów są następujące: umowa o zarządzanie PPK − do 23...

Inwentaryzacja

CZAS NA INWENTARYZACJĘ KPIR  Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 23.12.2019 w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów podatnik ma obowiązek na koniec roku sporządzić spis z natury...

Najważniejsze zmiany w podatkach 2021

  Poniżej przegląd najważniejszych zmian podatkowych od 1 stycznia 2021 roku:  ryczałt od przychodów ewidencjonowanych   limit przychodów uprawniających do ryczałtu wzrośnie do 2 mln euro...

Pracownicze Plany Kapitałowe – bliżej niż myślisz

Ostatni, IV etap wdrażania PPK rozpocznie się 1 stycznia 2021 i obejmie  podmioty zatrudniające mniej niż 20 osób. Terminy zawarcia umów są następujące: umowa o zarządzanie PPK − do 23 kwietnia 2021...

ZUS – na co przekazywane są twoje składki?

ZUS. Nie ważne czy prowadzisz jednoosobową działalność czy jesteś na etacie czy twoja firma zatrudnia wielu pracowników. ZUS jest dobrze znaną ci instytucją do której odprowadzasz składki na...