Faktura tylko do paragonu z NIP

Od stycznia 2020 roku sprzedawca będzie mógł wystawić fakturę dla firmy tylko do paragonu, do którego został podany numer NIP.

 

Co grodzi za wystawienie faktury do paragonu bez NIP?
Sprzedawcy grozi sankcja w wysokości 100% VAT.

 

Zmiany dotyczą tylko faktur dla firm. W przypadku osób fizycznych sytuacja pozostaje bez zmian.

Sprzedawca ma obowiązek wystawić fakturę do paragonu na żądanie klienta:

do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu sprzedaży – pod warunkiem, że żądanie ma miejsce przed upływem końca miesiąca, w którym dostarczono towar, wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty;

nie później niż 15 dnia od dnia zgłoszenia żądania – pod warunkiem, że żądanie ma miejsce po końcu miesiąca, w którym dostarczono towar, wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Sprzedawca nie ma obowiązku wystawiania faktury do paragonu jeżeli żądanie wystawienia faktury nastąpi po upływie trzech miesięcy od końca miesiąca, w którym miała miejsce sprzedaż.

Pracownicze Plany Kapitałowe – bliżej niż myślisz

  Ostatni, IV etap wdrażania PPK rozpocznie się 1 stycznia 2021 i obejmie  podmioty zatrudniające mniej niż 20 osób. Terminy zawarcia umów są następujące: umowa o zarządzanie PPK − do 23...

Inwentaryzacja

CZAS NA INWENTARYZACJĘ KPIR  Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 23.12.2019 w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów podatnik ma obowiązek na koniec roku sporządzić spis z natury...

Najważniejsze zmiany w podatkach 2021

  Poniżej przegląd najważniejszych zmian podatkowych od 1 stycznia 2021 roku:  ryczałt od przychodów ewidencjonowanych   limit przychodów uprawniających do ryczałtu wzrośnie do 2 mln euro...

Pracownicze Plany Kapitałowe – bliżej niż myślisz

Ostatni, IV etap wdrażania PPK rozpocznie się 1 stycznia 2021 i obejmie  podmioty zatrudniające mniej niż 20 osób. Terminy zawarcia umów są następujące: umowa o zarządzanie PPK − do 23 kwietnia 2021...

ZUS – na co przekazywane są twoje składki?

ZUS. Nie ważne czy prowadzisz jednoosobową działalność czy jesteś na etacie czy twoja firma zatrudnia wielu pracowników. ZUS jest dobrze znaną ci instytucją do której odprowadzasz składki na...