Darowizna - czy rozliczysz ją w zeznaniu podatkowym?

Darowizna to przekazanie części swojego majątku na wybrany przez siebie cel. Może być to przekazanie pieniędzy jaki towarów. Nie ma ona nic wspólnego z przekazaniem 1% podatku wynikającego z zeznania rocznego.

Możesz ją przekazać dowolnej osobie, firmie czy organizacji. Organizacja może być fundacją czy stowarzyszeniem. Nie musi mieć statusu OPP czyli organizacji pożytku publicznego (tak jak w przypadku przekazywania 1% podatku)

Jakie  są korzyści przekazania darowizny organizacjom określonym w przepisach?

Osoby fizyczne pomniejszą podstawę swojego opodatkowania o kwotę darowizny – nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu.

Osoby prawne pomniejszą podstawę swojego opodatkowania o kwotę darowizny – nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 10% dochodu.

  Komu i na jakie cele możesz przekazać darowiznę aby rozliczyć ją w zeznaniu?

  • organizacjom, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele zgodnie art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
  •  na cele kultu religijnego
  • na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi  /UWAGA- tylko osoby fizyczne!/
  • na cele kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz publicznym placówkom i centrom, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy

  Nie podlegają odliczeniu darowizny poniesione na rzecz:

  • osób fizycznych
  • osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

  Pamiętaj, że korzystając z odliczenia darowizny masz obowiązek wykazać w zeznaniu rocznym kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego.

  Pamiętaj, że przekazana darowizna musi być odpowiednio udokumentowana

  Kasa fiskalna online – kiedy musisz ją mieć?

  Kasa fiskalna online – kiedy musisz ją mieć?

  Prowadzisz sprzedaż na rzecz osób fizycznych lub rolników ryczałtowych? Przekroczyłeś limit zwalniający z obowiązku posiadania kasy fiskalnej lub prowadzisz działalność, która nie jest zwolniona z posiadania kasy fiskalnej bez względu na obrót? Masz obowiązek...

  Przedsiębiorca na zwolnieniu lekarskim

  Przedsiębiorca na zwolnieniu lekarskim

  Sezon chorobowy w pełni. Chorują dzieci, chorują pracownicy. Co będzie jeśli prowadzisz jednoosobową działalność a choroba nie ominie i ciebie? Jeśli w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej zachorujesz a wcześniej opłacałeś składkę na ubezpieczenie chorobowe,...

  Mały ZUS Plus. Dla kogo?

  Mały ZUS Plus. Dla kogo?

  Od 1 lutego zaczyna obowiązywać Mały ZUS Plus, który pozwoli niektórym przedsiębiorcom na płacenie obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne. Jeśli więc nie skorzystałeś z Małego ZUS ze względu na przekroczenie przychodu za 2019 rok, być może zakwalifikujesz się...

  Rozliczenie roczne – razem czy osobno?

  Rozliczenie roczne – razem czy osobno?

  Zbliża się czas rozliczeń rocznych. Sprawdź czy lepiej rozliczyć się samemu czy wspólnie z małżonkiem. Z małżonkiem rozliczysz się jeśli spełniasz warunki:pozostawaliście we wspólności majątkowej cały rokzłożycie oświadczenie o chęci wspólnego rozliczenia (wypełniając...

  Faktura tylko do paragonu z NIP

  Faktura tylko do paragonu z NIP

  Od stycznia 2020 roku sprzedawca będzie mógł wystawić fakturę dla firmy tylko do paragonu, do którego został podany numer NIP.  Co grodzi za wystawienie faktury do paragonu bez NIP?Sprzedawcy grozi sankcja w wysokości 100% VAT.  Zmiany dotyczą tylko faktur...

  Pracownicze Plany Kapitałowe – bliżej niż myślisz

    Ostatni, IV etap wdrażania PPK rozpocznie się 1 stycznia 2021 i obejmie  podmioty zatrudniające mniej niż 20 osób. Terminy zawarcia umów są następujące: umowa o zarządzanie PPK − do 23...

  Inwentaryzacja

  CZAS NA INWENTARYZACJĘ KPIR  Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 23.12.2019 w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów podatnik ma obowiązek na koniec roku sporządzić spis z natury...

  Najważniejsze zmiany w podatkach 2021

    Poniżej przegląd najważniejszych zmian podatkowych od 1 stycznia 2021 roku:  ryczałt od przychodów ewidencjonowanych   limit przychodów uprawniających do ryczałtu wzrośnie do 2 mln euro...

  Pracownicze Plany Kapitałowe – bliżej niż myślisz

  Ostatni, IV etap wdrażania PPK rozpocznie się 1 stycznia 2021 i obejmie  podmioty zatrudniające mniej niż 20 osób. Terminy zawarcia umów są następujące: umowa o zarządzanie PPK − do 23 kwietnia 2021...

  ZUS – na co przekazywane są twoje składki?

  ZUS. Nie ważne czy prowadzisz jednoosobową działalność czy jesteś na etacie czy twoja firma zatrudnia wielu pracowników. ZUS jest dobrze znaną ci instytucją do której odprowadzasz składki na...